Biltema, Kiwi, Sparkjøp Skien

Kjørbekkdalen 4, Skien

URL til artikkelen

Byggherre Buffin Real Estate Norway AS

Byggeår 2015/2016

Brutto areal Ca. 10 000 m²

Type VVS-anlegg Ventilasjon, sanitær- og varmeanlegg, sprinkler- og kjøleanlegg, varmepumpe m/brønnpark, 20 brønner à 300 mtr.