Tjenester

Vi har tradisjoner og erfaring innen følgende fagområder:

 • Beregning av energibruk i bygninger; TEK-evalueringer, rehabiliteringsprosjekter, lavenergi, passivhus, nullhus, plusshus, BREEAM, etc.
 • ENØK-analyser av alle typer bygg.
 • Totalentreprise ved gjennomføring av ENØK-tiltak (inkl. planlegging og oppfølging).
 • Prosjektering og etablering av systemer for automatisk overvåking av; energibruk,   effekttopper, vannforbruk, etc. Konsulentstyrt oppfølging/overvåking av bygg inkl. rapportering og varsling.
 • Energioptimalisering og energioptimal drift av energikrevende anlegg. (Inkludert web baserte anlegg)
 • Prosjektering og uavhengig kontroll av bygningsfysikk.
 • Utarbeidelse av ENOVA søknader. Oppfølging/rapportering av ENOVA-prosjekter.
 • Godkjente konsulenter i Klima- og energifondet til Oslo kommune.
 • Energimerking av alle typer bygninger. Energivurdering av ventilasjons- og varmeanlegg (samarbeid med eksterne firma).
 • Prosjektere varmeløsninger/energiutredning for utbyggingsprosjekt. Lønnsomhets,- og konsekvensevurdering av ulike energikilder (VP, solenergi, etc.)
 • Inneklima-vurderinger og logginger. (Kjølebehovsberegninger, løsninger for solavskjerming etc)
 • Generell VVS-prosjektering.